سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هر کس ادعا کند که به انتهای دانش رسیده است، نهایت نادانی خود را آشکار ساخته است . [امام علی علیه السلام]

معرفی خودمون

ارسال‌کننده : BaharBeykani در : 90/9/17 2:23 عصر

 

 

عمر آدم کفاف نمیده به آخر جاده ی معرفت برسه ، آهای تو که آخر این جاده ای : سلام!بووووس 

سلامممممممممم دوستان گل ما دوخواهریممممممممم که این وبلاگ رو باهم درست کردیممممممممشوخی

اسممون هم 1بهار و 2دریاستمؤدب

البته من(بهار)بلبلبلو بیشتر آنم و خواهرم(دریا)چشمک تو به روز کردن مطالب این وب بهم کمک میکنهپوزخند

دوست داشتنامیدواریممممممممم اوقات خوشی رو در کنار هم بگذرونیمممممممممممممممدوست داشتن

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

گل تقدیم شما

کلمات کلیدی :

برای تو مینویسم

ارسال‌کننده : BaharBeykani در : 90/9/17 1:34 عصر

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست
... بهاربیست          www.bahar22.com
بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که احسا
سم از آن وجود نازنین توست ... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که چشمانم همیشه به راه تو دوخته است...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comتویی که سـکوتـت سخت ترین شکنجه من است برای ...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که قلبت پـا ک است ... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که در عشق ، قـلبت چه بی باک است...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که عـشقت معنای بودنم است...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که عـشقت معنای بودنم است...بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که غمهایت معنای سوختنم است... بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تویی که آرزوهایت آرزویم است...بهاربیست          www.bahar22.com
کلمات کلیدی :

بی وفااااا

ارسال‌کننده : BaharBeykani در : 90/9/17 1:33 عصر

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comبی وفا یارم..تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

   تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comاشک غم بارم...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

            تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comبشنو ای اشنا...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

                      تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comاز دل زارم...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

                         تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comروز و شب نالم...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

                            تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comاشک و خون بارم...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

                                تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comسینه ای گشته خون...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

                                               تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comپر ز غم دارم...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 
کلمات کلیدی :

امشب

ارسال‌کننده : BaharBeykani در : 90/9/17 1:33 عصر

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comامشب برای گریه ام....بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comیک شانه می خواهم...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکه نیست...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدر بستر سردم...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com تنی بیگانه می خواهم...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comکه نیست...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدر کوچه های بی کسی...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comفریاد خواهم زد به شب...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comامشب کسی را...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمن درون خانه می خواهم که نیست...بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
کلمات کلیدی :

عشق چیست؟

ارسال‌کننده : BaharBeykani در : 90/9/17 1:32 عصر

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبه کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com  به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
 
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبه باد گفتم عشق چیست؟         وزید.بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
 
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبه پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
 
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبه گل گفتم عشق چیست؟       پرپر شد.بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
 
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comو به انسان گفتم عشق چیست؟بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
 
بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟     دیوانگیست!!!بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 
کلمات کلیدی :